Music By Shai

ארמון בחול

שי הלחין, כתב, שר, ומנגן בצ'לו

vivaldi

shai & dimos plays vivaldi february 2007