12 דקות

בוחן לך כמה את מודדת
קובע לך מידות
לאצבעות אין מספרים
אולי משתנים

לשדה התעופה
זה 12 דקות
משם כבר הדרך מתקצרת
אלייך

דגדוגים ועינוגים
מתחת לשמיכות
איתך
נעים

וגם הלב אומרים הוא שריר
או שיר
וגם איתו פתאום
בהיר