תחזיק חזק

תחזיק חזק
אל תעזוב
תתפוס הכל

תחזיק תחזיק תחזיק תחזיק

לא ליפול
לא להרפות
לא לשחרר
את הקצוות

אתה הרי יודע
למה השמש זורחת
למה הבוקר עולה

אתה הרי מכיר
את כל הצבעים
את כל השמשות
אתה יודע
את כל הדברים