שנה בלי שי - הודיה 30/1/08

דברי פתיחה – אוהד

מכתב מתותי