שמונה שנים בלי שי - התיבה 28/2/15

מילים מנורית

מילים מתותי

קטע מהיומן של שי בהודו

מילים מאירה

סרטון שהכינו שני ומתן לכבוד הערב