שבע שנים בלי שי - התיבה 1/3/14

מילים מנורית

מילים ממרינה

שיר של שי שהלחין ושר שמלצר

סרטון שהכינו שני ומתן לכבוד הערב