קליפה

קליפה
ועוד קליפה
את ממיסה אותי

טיפה
ועוד טיפה
את מחיה/משקה אותי

בחומך
את מכסה אותי

בתוך ידך
האצבעות שלי
כבר לא רועדות

עוד שאיפה ממך
כל השטויות נושרות ממני
נשארת רק נשימתך
פנימה החוצה פנימה החוצה