מתמסרים לרוח

כמו שהעלים מתמסרים לרוח
כמו שהציפור מתמכרת למרחבים
כמו הקצף שנישא על הגלים
כמו העננים (צורות משתנות)
כמו קליפת עץ שצפה על נהר
כמו רגע שחולף (מתמסר אל הנצח)
כמו דימוי שמתקלף אל הפשטות
מילה שמתקלפת אל המשמעות
הדים של צחוק מתגלגל
כמו משיכת מכחול