לפעמים אני חושב לעצמי

לפעמים אני חושב לעצמי
מי חושב את המחשבות שלי ?
לפעמים נראה לי כאילו
המחשבות שלי חושבות אותי
(או אולי נחשבות מעצמן)
ומי קובע מה נחשב
ומה חשוב
ומי בוחש במחשבות שלי
שוב ושוב ?
לפעמים אני שואל אותי
אם זה בכלל חשוב