שריטות

מוזנח עזוב נטוש מוצאת את עצמי
מוטלת לרגליי
שיכורה ומופקרת
התעייפתי

דקירות קטנות
מדגדגת אותי
פרי בשל שכמותי
נרקבתי

פרח שכמותי
נבלתי

פזמון:
סדקים סדקים
השריטות שלי
רסיסים, רסיסים
מחביאה את הסדקים
מסתתר


שריטות שלי
סדקים
פצעים ישנים
סדקים ושריטות
מה להיות, איך להיות

שריטות, שריטות

מחזיקה את עצמי בכוח
כוח


פוצעת את עצמי
בוצעת את עצמי


דוקרת את עצמי
פצעים ישנים בגופי

נמאסת על עצמי

אומרת מה? אני? עכשיו?
פצעים ישנים


דברים חדשים בתוכי
גברים חדשים בתוכי