יש איזה אחד

כתבה: מרינה מקסימיליאן בלומין


יש איזה אחד
שממש דומה לך
שממש מזכיר אותך
בחיוך המבויש והשובב

ויש איזה אחד
שפחות דומה לך
וממש מזכיר אותך
עם ההליכה הזאת של עצם הזנב

ואני בוהה
ואני קורנת
ואני חברותית באופן שמחשיד
ואני בוכה
כשאני קולטת
שזה כל מה שיש לי
נחמה זמנית

ויש איזה אחד
שאולי כמותו
היית מתבגר
עם קמטים דומים
ויש אותך יושב
בתוך המסגרת
צוחק עלי כל ערב
על ההקשרים
המופרכים

ואני בוכה
ואני קורנת
ואני בוחנת את אלף הפרטים
בעודי בוכה
כי אני קולטת
שזה כל מה שיש לי
כמה מבטים

ויש איזה אחד
עם הומור דומה
עם הומור שחור
מוות וחיים על
ואין אף אחד
שאי פעם ישתווה
למה שגילית לי
שצלילים עושים