חמש שנים בלי שי - התיבה 3/3/12

מילים מנורית

כתבים נוספים של שי שנמצאו

מילים מארהל'ה

מילים מתו

מילים נועה פיין

שיר שכתבה מארינה