הפסיכיאטר

חדרו של הפסיכיאטר, דמדומים. משמאל דלת זכוכית ועליה כתובת הפוכה, מימין חלון ומכתבה מעץ נורווגי, ברקע ספה גדולה. נשמעים צעדים ונכנס הפסיכיאטר כשהוא נשען על קב וגבס לרגלו. הוא נאנח מכאב, אחר מדדה למכתבה. נכנסת המזכירה.

פסיכיאטר (במבטא גרמני קל): ביקשתי ממך לארגן לי טרמפולינה!

מזכירה: אני מצטערת דוקטור אבל אין לזה תקציב..

פסיכיאטר: זה בסדר, אני לא כועס.

שתיקה. היא נאנחת ויוצאת. הוא נותר לעמוד, מוציא מכיס המקטורן טייפ-ריקורדר קטן ומדבר לתוכו.

פסיכיאטר: לזכור לפטר את המזכירה!

הפסיכיאטר מתיישב מאחורי המכתבה. הוא מרכיב משקפיים עגולות וסוקר את הניירות הפזורים עליה בעיניין.

למעשה הוא בוהה בירחון פורנוגרפי, פניו מעלים חיוך סוטה. הפסיכיאטר מוציא טייפ ומדבר לתוכו.

פסיכיאטר (בחשק): לזכור לשכב עם המזכירה..

פאוזה. הפסיכיאטר, מחוייך, מניח את הטייפ וממרק את משקפיו במטפחת. אחר מרים מבין הניירות תמונה של אמא טרזה המנשקת תינוק כושי מוזלמני. הוא מרצין, לוקח לידו את הטייפ ומדבר לתוכו.

פסיכיאטר (ברכות): לזכור לקרוא לה אלי על מנת להתנצל..

הוא מדפדף בירחון.

פסיכיאטר (בתאווה): ואז לשכב איתה..

פאוזה.

פסיכיאטר: ואז לפטר אותה!

הוא נרגע ומחזיר את הטייפ לכיס החלוק. אחר מוציא את הטייפ ומדבר לתוכו, מתנשף.

פסיכיאטר: לזכור להתקשר אליה להתנצל… אולי להזמין אותה לקפה

תוך כדי דיבור, סוגר הפסיכיאטר את הירחון. על העטיפה מתנוססת תמונה של אישה עירומה מקיימת יחסי מין עם דולפין, הפסיכיאטר פוער את פיו בתאווה.

פסיכיאטר: ואז לאנוס אותה!

פאוזה. מבטו נופל על פניה של אמא טרזה, הוא נאנח.

פסיכיאטר (במיאוס) להתנצל…

פאוזה.

פסיכיאטר: להשתדל להיות נחמד.. להבטיח לבקר את האמא החולה שלההפסיכיאטר מניח את הטייפ על המכתבה. הוא בוהה בשנאה בירחון הזול המונח לפניו, אחר משליך אותו לסל ניירות. מתחת לירחון חתגלה עוד ירחון! הפסיכיאטר בוהה בחשק בתמונה המתנוססת על העטיפה. ריר ממלא את פיו.

פסיכיאטר: ואז… לאנוס את אמא שלה!