גוש של אויר

גוש של אוויר
בינך לביני
אני שונא אותו
ואותי

מטר וקצת
של מרחק מלוכלך
אני שונא אותו
ואותך