איך שהכול מתפרק

איך שהכול מתפרק
כל פעם מחדש
לאלפי חתיכות

איך אני אוסף אותי
כל פעם מחדש
רסיסים רסיסים

איך אני מקים אותי על הרגליים
חושב שזהו זה

איך שפעם ועוד פעם
אני מתנפץ על הסלעים שלי
נמעך על הקירות שלי
נחסם בתוך גדרות שמי? מי?