אחד עשר שנים בלי שי

מילים מנורית


מי חושב את המחשבות שלי – אלבום של שי

הקרנת ערב האזכרה שנה 11 חלק ראשון

הקרנת ערב האזכרה שנה 11 חלק שני

הקרנת ערב האזכרה שנה 11 חלק שלישי